Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre hướng dẫn hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

29/05/2020 17:00 |