Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre

12/10/2018 12:00 |

I. Giới thiệu chung về Trung tâm:

Tên giao dịch của Trung tâm (tiếng anh): Tourism Information Promotion Center of Ben Tre.

Tên giao dịch của Trung tâm (tiếng việt): Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre.

Logo Trung tâm:

logo-CAT-NEN.jpg

- Trụ sở chính: Số 108/1 Đường 30/4, phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: (0275) 8511480 – Fax: (0275) 3838813.

- Email: ttttxtdl.svhttdl@bentre.gov.vn hoặc ttxtdlbt@gmail.com

- Website: http://dulich.bentre.gov.vn hoặc http://dulich.bentre.gov.vn

- Blog: http://dlbentre.blogspot.com | http://tipcbentre.blogspot.com

II. Lịch sử hình thành của trung tâm:

Luật Du lịch năm 2005 đã định nghĩa: “Xúc tiến du lịch là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển du lịch”.

Thông tin xúc tiến du lịch khi hoạt động phải đạt 2 nhiệm vụ chính đó là: Chức năng công nghệ thông tin làm đầu mối nối mạng thông tin; khai thác các dịch vụ thông tin; cung cấp các dịch vụ tư vấn, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Chức năng xúc tiến du lịch tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về đất nước, con người Bến Tre, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hoá dân tộc tỉnh Bến Tre đến với du khách trong nước và cộng đồng quốc tế. Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu du lịch, điểm du lịch đa dạng, độc đáo, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch; tuyên truyền giới thiệu sản phẩm du lịch.

Trong điều kiện hiện nay hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch của tỉnh có uy mô nhỏ với doanh thu chưa đạt 300 tỷ/ năm, nên khả năng về tài chính, nghiệp vụ chuyên môn, thu thập thông tin, kinh nghiệm trên thương trường còn hạn chế. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch đang đứng trước những thử thách rất lớn trong xu thế hội nhập, khó có thể tự vươn ra quảng bá giới thiệu chung cho tỉnh và cho doanh nghiệp đến du khách trong và ngoài nước. Do vậy nhất thiết phải có sự can thiệp và hỗ trợ tích cực của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin xúc tiến du lịch ở cấp độ tỉnh.

Việc thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là nhu cầu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bến Tre thực hiện tốt nhiệm vụ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTL-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ, hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp tỉnh. Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bến Tre về chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre được UBND tỉnh Quyết định thành lập số 1821/QĐ-UBND vào ngày 23 tháng 8 năm 2010. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bến Tre có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Trụ sở đặt tại số 108/1 Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

III. Chức năng hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động về công tác thông tin và xúc tiến trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế về hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch như: cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức và tham gia hội chợ du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, phối hợp kêu gọi thu hút đầu tư và tiến hành các hoạt động xúc tiến khác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cũng như trong và ngoài nước.

IV. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

Trung tâm có một đội ngũ nhân viên trẻ, luôn có nhiệt huyết để làm việc, có tinh thần cầu tiến yêu nghề. Hầu hết nhân viên Trung tâm điều có trình độ Cao Đẳng trở lên và biết ít nhất một ngôn ngữ là tiếng Anh. Nhân viên Trung tâm được hưởng đầy đủ chính sách lao động mà Luật Lao động, Luật Viên chức năm 2010.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TTXTD, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và 03 phòng chức năng thực hiện công tác chuyên môn, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thông tin - Xúc tiến và Trạm Thông tin hướng dẫn du lịch.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm

SO_DO_TO_CHUC_TRUNG_TAM_TTXTDL_2016_(THEO_QUYET_DINH_CUA_SO).jpg

V. Nhiệm vụ

Với các nhiệm vụ cụ thể:

- Về công tác thông tin du lịch: Tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, truyền tải thông tin trên các báo, đài, trang web, các diễn đàn du lịch, mạng xã hội, blog du lịch và trang web của Trung tâm.

Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của tỉnh, của Tổng cục Du lịch và của các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch khác trong cả nước. Là đầu mối hợp tác trong lĩnh vực thông tin; lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực du lịch. Thu thập, tiếp nhận các thông tin du lịch từ các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương trong cả nước và cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phát triển các sản phẩm, ấn phẩm thông tin về du lịch tỉnh nhà.

- Về công tác xúc tiến du lịch: Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch, hoạt động thông tin du lịch (trong nước, nước ngoài) của quốc gia, khu vực và địa phương. Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về du lịch. Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài. Khảo sát điểm đến du lịch (bao gồm khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch). Hợp tác quốc tế về xúc tiến du lịch. Tổ chức các tour du lịch thí điểm cho các công ty lữ hành, giới thiệu các điểm du lịch cho khách bên ngoài đến với Bến Tre. Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tham gia liên kết hợp tác xúc tiến du lịch với các địa phương, vùng kinh tế trong và ngoài nước. Phối hợp tổ chức tour - tuyến và các hoạt động lữ hành. Xây dựng phát triển sản phẩm và phát triển thị trường du lịch mới. Mở rộng hợp tác xúc tiến du lịch trong khu vực và quốc tế.

- Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Phối hợp với các đơn vị, các trường đào tạo nghề về du lịch để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các đơn vị kinh doanh lữ hành; kinh doanh lưu trú du lịch; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch; kinh doanh các dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động lữ hành, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.

Ngoài ra, Trung tâm còn làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thống biển quảng cáo trên địa bàn tỉnh và một số các dự án khác khi được Sở VHTTDL ủy quyền.